Seizoensvieringen & jaarfeesten

Per jaar organiseren we 6 gezamenlijke vieringen op de Zonnekracht, waarbij we ons opnieuw verbinden met elkaar, met de Aarde en met de Natuurlijke cycli.

Enerzijds hebben we de 4 punten van de zonnecyclus. Dit zijn de lente- en herfstequinox, waarbij dag en nacht exact even lang zijn. Verder heb je het midzomerfeest, 21 juni, de langste dag van het jaar en het midwinterfeest, 21 december, de langste nacht van het jaar. Wij kiezen er hier voor om terug te keren naar hun oorspronkelijke betekenis en daarmee de seizoensgebonden cycli te respecteren. Daarbij staan we elke keer stil bij het afgelopen seizoen, drukken we onze dankbaarheid uit voor datgene wat we mochten ervaren, beleven en doorleven. We sluiten dit hoofdstuk af, waarbij we onze ballast achterlaten en blikken vooruit op het aankomende seizoen en onze wensen daarin.

Daarnaast vieren we eveneens 2 belangrijke momenten uit de maancyclus. Enerzijds is er het Zonnefeest, wat we vieren rond 1 mei. In de oude Keltische tradities is dit Beltane. Tijdens die viering wordt de Aarde via de Meiboom symbolisch bevrucht door de zonnestralen, zodat alles wat we wensen volop kan bloeien, groeien en rijpen tijdens de aankomende zomermaanden. Anderzijds is er het Aardefeest, wat we vieren rond 1 november. In de oude Keltische tradities is dit Samhain. Tijdens die viering gaan we ons intens verbinden met de Aarde, we gaan als het ware in onze warme cocon kruipen, waarbij we de nieuwe intenties voor het aankomende jaar uitkiezen. Tijdens beide festiviteiten wordt veel gewerkt met vuur en dienen we er ons ook bewust van te zijn dat de sluiers met ‘the Otherworld’ zeer dun zijn, waardoor reizen makkelijker kan. Het zaaifeest, rond 1 februari, laten we voorlopig aan ons voorbij gaan en het oogstfeest, rond 1 augustus, vieren we met een zeer beperkte groep, waarbij we de krijtlijnen voor het aankomende jaar uitzetten. We hebben er bewust voor gekozen om geen gangbare benamingen toe te passen, omdat de feesten universeel zijn.

Voor 2023 – 2024 hebben we als thema ’Reis naar de Aarderijken’ gekozen.

Het is immers cruciaal om als mensheid stil te staan bij alle onbalans en disharmonie we de voorbije decennia teweeggebracht hebben door onze Moeder Aarde en de Natuur te objectiveren. We zijn vergeten dat de Natuur en onze Moeder Aarde bezielde wezens zijn, die we met respect en Liefde dienen te behandelen.

De Native Americans benoemen het als volgt:

When the Blood in your veins returns to the sea,

And the Earth in your bones returns to the ground,

Perhaps then you will remember the land doesn’t belong to you,

It is you who belongs to this land.

We kijken daarbij verder dan enkel de ‘zichtbare Aarde’, en zullen ons ook richten op de meer Etherische rijken, met o.a. elfen, dwergen, gnomen, eenhoorns, … en de legendes van ‘El Dorado’ en ‘Avalon’. Een ander belangrijk thema hierin is de ‘Hollow Earth’ en onze broeders en zusters die reeds eeuwen in deze rijken leven.

Zodoende zullen we ons tijdens verschillende ceremonies dit jaar opnieuw verbinden met het Steen- en Kristalbewustzijn. Waarbij we ons ritme heel sterk vertragen, zodat we de subtiele en trage energie van stenen en kristallen kunnen beleven. Op gepaste tijdstippen zullen we ook verbinden met het schelpen- en fossielenbewustzijn.

Daarbij hebben we tevens aandacht voor onze botstructuur en het vrouwelijke element Aarde.

We zullen ook veel aandacht besteden aan het plant- en boombewustzijn. Daarbij zullen we bomen knuffelen en ons verbinden met hun krachtige, doch sterk varierende energiestromen. Elke boom voelt anders en afhankelijk van jouw noden en wensen is het soms beter contact te maken met een ander type boom. De Keltische boomkalender die we in het Zonnewiel visualiseerden zal ons daarbij helpen. Ook de kracht van de pado om diep af te dalen in deze Aardse beleving is daarbij cruciaal.

Tenslotte hebben we eveneens aandacht voor onze bloedsomloop en het vrouwelijke element Water.