Missie

De Kracht van de Zon zien en voelen we, wanneer we opzien naar de Zon en haar warme en helende stralen voelen.
Ook kennen we haar Kracht in ons voedsel, in de Natuur en in het Vuur.
De Zonnekracht, het Zonneveld, is het kracht-veld dat ons met die Kracht verbindt.
Op het Zonneveld nogenn en kunnen we ons opladen en helen aan die kracht door rituelen en ceremonies.
Maar ook gewoon door daar te zijn, bij een vuurtje, in en aan het medicijnwiel of liggen of zitten in de Zon.

Ook is de Zonnekracht een Platform voor Seizoensviering,  Dans en beweging en Natuurfestivals.

Onze Missie is: De Kracht van de Zon in onszelf te vinden,  te laten groeien en bloeien en die gelukstralen met alles en iedereen te delen.

De Kracht van de Zon zit in Ons!